ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΑΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ PRF,CGF,PRP ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΑΙΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ PRF,CGF,PRP ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. 

 

 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

  • Θεωρία των αιματικών παραγώγων και του εξοπλισμού αυτών, μηχανήματα -απαραίτητα αναλώσιμα, διαφορές γωνιώδους και οριζόντιας φυγοκέντρησης.
  • Πρακτικό μέρος με πραγματοποίηση όλων των πρωτόκολλων του PRF και της Αλβουμίνης .Θα προηγηθεί παρακολούθηση βίντεο με όλα τα πρωτόκολλα για καλύτερη κατανόηση.
  • Διάλειμμα
  • Σύντομη θεωρία των οστικών μοσχευμάτων και ανάλυση των στοιχείων που θα χρησιμοποιήσουμε στο πρακτικό κομμάτι, όπως Pins-Screws, Μεμβράνες , οστικές κονίες, περιεμφυτευματικά δαχτυλίδια, οστικές πλάκες κτλ.

 

– Με το πέρας του σεμιναρίου θα σας δοθούν σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα πρωτόκολλα για τα αιματικά παράγωγα στην Οδοντιατρική.

-Ενδεικτικό κόστος συμμετοχής/άτομο 250€ +ΦΠΑ μαζί με τη πρακτική άσκηση.                     –Ενδεικτικό κόστος συμμετοχής/άτομο χωρίς την πρακτική άσκηση 50 €+ΦΠΑ.

– Θα δοθεί επίσημο πιστοποιητικό παρακολούθησης από την επιστημονική εταιρεία της ”Cardio Dental Academy”.

Πολλά από τα σεμινάρια μπορούν να γίνουν και ατομικά ή σε μικρές ομάδες κατόπιν συνεννοήσεως. Ρωτήστε μας.

                       PRF ΓΩΝΙΩΔΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΤΗΣ                                  HEATER -THERMO MIX

PRF ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΤΗΣ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΚΑΙ ΓΩΝΙΩΔΗ ΡΟΤΟΡΑ

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

Dr. Καραμπίνης Τριαντάφυλλος – Εμφυτευματολόγος

Dr. Χαρακλιάς Πέτρος -Στοματικός Χειρουργός

Στo παρακάτω λίνκ μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για τα αιματικά παράγωγα :

https://www.cardiodental.net/product_line/cardiodental-prf-solutions/

Περισσότερες πληροφορίες για τα οστικά μοσχεύματα μπορείτε να δείτε στο παρακάτω λινκ: 

https://www.cardiodental.net/product_line/cardiodental-biomaterials/ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ :

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:
📧 info.cardiodental@gmail.com
☎️ : +30 2311118200 Ελλάδα & Μάλτα
☎️: +35 722007134 Κύπρος
☎️: +35 924903625 Βουλγαρία
📞: WhatsApp: +30 6947035424
📱: Viber: +30 6947035424

Follow Us

Δείτε και αυτά

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;