LAB PRODUCTS Healing Caps

LAB PRODUCTS Healing Caps

 

Εξατομικευμένα Healing Abutments

Η Cardio Dental με χαρά παρουσιάζει τα εξατομικευμένα healing abutments σε 28 σχέδια, όσα είναι και τα δόντια ενός ενήλικα.
Είναι ιδανικά για να πετύχεις το καλύτερο προφίλ ανάδυσης για την εμφυτευματική προσθετική εργασία.
Βγαίνουν σε 3 υλικά: ζιρκόνιο, peek και PMMA.
Μπορούν να παραμείνουν ως έχουν ή να τροποποιηθούν.
Μπορούν να παραμείνουν και να χρησιμοποιηθούν ακόμα και για προσωρινή εργασία ή και για τελική.
Ουσιαστικά είναι healing caps (καπάκια επούλωσης) που συγκολλούνται από τον κλινικό σε βάση τιτανίου των ROOTT εμφυτευμάτων.

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε τις ανατομίες και τις διαστάσεις τους και ακολουθούν οι βάσεις τιτανίου που μπορούν να εφαρμοστούν τα healing caps.

Customised healing abutments από το 11 έως το 47 (μασητική και όμορη άποψη)
Υλικά επιλογής για την παραγγελία μπορεί να είναι PMMA, Ζιρκόνιο, PEEK.

 

 

 

Customized Healing Abutments

Cardio Dental is pleased to present the customized healing abutments in 28 different designs, which is the number of an adult’s teeth.
They are ideal for achieving the best emersion profile for the implant prosthesis work.
They could come in 3 materials: zirconium, peek and PMMA.
They may remain as they are or be modified.
They can remain as they are and be used even for temporary work of for final one.
They are essentially healing caps which are welded by the clinician on the titanium basis of ROOTT implants.

Further down we present their anatomies and dimensions followed by the titanium bases which can be applied to healing caps.

Customised healing abutments from11 to 47. Available materials PMMA, Zirconium, PEEK .

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε τον κατάλογό μας:

Κατεβάστε την βιβλιοθήκη δωρεάν από το site μας:

https://drive.google.com/drive/folders/18cNZtW7LsMokwjth2-NwaEW92iekzzGk

 

For more information download our catalogue :https://drive.google.com/file/d/14hRxPssWsFQ02kWXSFpsVyfHtETi56d1/view

 

Download our library for free at our website: https://drive.google.com/drive/folders/18cNZtW7LsMokwjth2-NwaEW92iekzzGk

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:
📧 info.cardiodental@gmail.com
☎️ : +30 2311118200 Ελλάδα & Μάλτα
☎️: +35 722007134 Κύπρος
📞: WhatsApp: +30 6947035424
📱: Viber: +30 6947035424

Follow Us

Δείτε και αυτά

Επικοινωνήστε μαζί μας

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες;